Välkommen till Rahmtech

Rahmtech är ett tillverkande företag med fokus på prototyp och innovation. Sedan starten har vi arbetat med moderna tekniker såsom CAD/CAM vilker möjliggör tillverkning av komplicerade detaljer på ett rationellt sätt.